Hoeveel scholeksters verkiezen dorp of stad boven leven aan de kust of op het boerenland? Tel mee op 6 en 7 mei

De scholekster wordt steeds meer een stadsvogel.

De scholekster wordt steeds meer een stadsvogel. Foto: Nicole de Wal

Om in kaart te brengen hoeveel scholeksters er in steden en dorpen zijn, vragen de Vogelbescherming en Sovon Vogelonderzoek mensen om op 6 en 7 mei te tellen hoeveel van deze steltlopers ze in hun tuinen zien.

Scholeksters zijn van oudsher vogels van het boerenland en de kust, maar de laatste tijd worden ze vaker in dorpen en steden gesignaleerd. Ze broeden daar op platte daken. Mogelijk kiest de scholekster voor bebouwd gebied omdat de kans op overleving van de kuikens daar groter is. Maar dat vermoeden is niet wetenschappelijk onderbouwd.