Scholen beantwoorden vragen van ouders over de Week van de Lentekriebels graag: 'We volgen niet slaafs een methode'

De Week van de Lentekriebels, een lesmethode voor het basisonderwijs over seksualiteit, roept deze week vragen op van ouders. Een kleine groep vindt dat de lessen over diversiteit, het eigen lichaam en gender te ver gaan, maar Friese scholen vinden seksuele vorming wel van groot belang. ,,We moeten het erover hebben totdat de discussie stopt.”

Een les in het kader van de Week van de Lentekriebels op een school.

Een les in het kader van de Week van de Lentekriebels op een school. Foto: ANP

,,Ja, ook wij doen mee aan de Week van de Lentekriebels”, zegt Hans Greidanus van PCBO Leeuwarden e.o. (zestien basisscholen). ,,En ja, we krijgen veel vragen van ouders over de methode.” Die vragen vindt Greidanus wel begrijpelijk en soms ook terecht. ,,Ze geven ons de kans uit te leggen dat we goed nadenken over taalgebruik, leeftijd en leerdoelen van de methode. Maar we leggen ook uit waarom we het belangrijk vinden om wel mee te doen. Juist omdat het zo belangrijk is kinderen een basis mee te geven over seksualiteit, gevoelens, grenzen en diversiteit. En ja, daarin ligt ook een taak voor de school.”