Scholen in Fryslân zijn beducht voor de invloed van commerciële lesaanbieders

De trend die de Onderwijsraad signaleert dat scholen uit concurrentieoverwegingen cursussen aanbieden van commerciële ondernemingen speelt wel in Fryslân, maar niet in dezelfde mate als in de Randstad.

Door de verplichting alle leerlingen mee te nemen is het de vraag of een Romereis kan doorgaan als een groot deel van de ouders niet meebetalen.

Door de verplichting alle leerlingen mee te nemen is het de vraag of een Romereis kan doorgaan als een groot deel van de ouders niet meebetalen. Foto: AFP

Scholen bieden cursussen en andere extra activiteiten aan om zich te onderscheiden van andere scholen en zo meer leerlingen te trekken. Volgens Anne Leijenaar van onderwijskoepel CVO Zuid-West Fryslân waar csg Bogerman, het Marnecollege en De Diken onder vallen speelt concurrentie in Fryslân niet zo’n rol.

Nieuws

menu