Scholen in clinch met belasting over zonnedaken

Diverse scholen met zonnepanelen op het dak liggen in de clinch met de Belastingdienst. De scholen worden net als particuliere zonnepaneelbezitters gezien als energieleveranciers en kunnen daardoor de btw aftrekken van de aanschaf van de panelen. Particulieren vallen onder de zogeheten kleineondernemersregeling en hoeven vervolgens geen btw-opgave meer te doen. Deze vlieger gaat voor scholen echter niet op.

Diverse scholen met zonnepanelen op het dak liggen in de clinch met de Belastingdienst.

Diverse scholen met zonnepanelen op het dak liggen in de clinch met de Belastingdienst. Foto: Shutterstock

Volgens de wet leveren ze geen economische diensten en vallen ze niet onder winstgevende bedrijven. Het gevolg: elk kwartaal moeten ze over de stroom die ze aan het net terugleveren btw betalen aan de Belastingdienst.

,,Een hoop gedoe waardoor de verduurzaming van scholen onder druk staat”, vindt Hotze Hofstra die met zijn Groninger bedrijf Zonnescholen onderwijsinstellingen helpt bij de aanschaf van zonnepanelen.

Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat scholen geen btw hoeven af te dragen over de stroom die ze zelf gebruiken. ,,Het zorgt voor heel veel extra administratie en kosten waar scholen niet op zitten te wachten.”

Volgens Hofstra gaat het niet zozeer om het geld dat de scholen kwijt zijn aan de belasting maar om de administratieve rompslomp. ,,Het gaat hoogstens om een paar duizend euro per jaar. Wij willen best een vast bedrag afspreken als we maar van die administratie afkomen.”

Voor scholenkoepel in PCBO Tytsjerksteradiel was het aanleiding een rechtszaak aan te spannen. Die zaak werd in augustus op een aantal punten verloren, zegt bestuursvoorzitter Javenda Oppewal. Toch wist de koepel met Belastingdienst Leeuwarden een regeling te treffen waardoor de administratieve rompslomp met twee derde afnam, vertelt belastingadviseur Wolter Jan Buikema die door de scholenkoepel en Zonnescholen in de arm was genomen.

,,Het bestuur van de scholenkoepel moest per locatie elk kwartaal meten wat er was geproduceerd en wat werd teruggeleverd. Daar werd een ingewikkelde rekensom op losgelaten om te achterhalen wat er aan de belasting moest worden betaald. Omdat de stroomleverancier alleen jaarlijks cijfers van verbruik levert, moesten scholen bovendien een meetdienst inschakelen voor de kwartaalcijfers. Belastingdienst Leeuwarden ging akkoord dat er alleen naar de productie wordt gekeken, dat scheelt heel veel getalletjes die in de berekeningen moesten worden meegenomen.”

Maar de volgens Buikema elegante oplossing van Leeuwarden wordt niet door andere belastingkantoren overgenomen. Afgelopen maandag diende er in de rechtbank van Arnhem een zaak tussen een scholenkoepel en de Belastingdienst van Zwolle. Die was niet blij met de Leeuwarder oplossing merkte Buikema, die bij de rechtszaak was betrokken. ,,Het komt er in het kort op neer dat Zwolle bang is dat op een gegeven moment alle scholen maar ook bijvoorbeeld ziekenhuizen in heel Nederland opteren voor de vaststellingsovereenkomst die Leeuwarden hanteert. Dat zou nieuw beleid betekenen waar ze niet aan willen.”

Proefproces

Buikema betreurt de gang van zaken. ,,We hadden gehoopt op een proefproces en dan tot een simpele oplossing te komen. Maar de Belastingdienst wil niet meewerken. Niet de eerste keer. Ze hebben tot nu toe bij veel zaken rond zonne-energie de hakken in het zand gezet. Maar ze hebben vaak bakzeil moeten halen zoals in het Fuchs-arrest waardoor particulieren btw terug krijgen over de aanschaf van hun panelen. Ik houd goede hoop dat er uiteindelijk een landelijke regeling komt waarmee scholen en verenigingen uit de voeten kunnen.”

Een persvoorlichter van het ministerie van Financiën laat weten dat de Belastingdienst uitgaat van de door Tytsjerksteradiel bevochten lijn. ,,De rechtbank Groningen heeft de Belastingdienst hierin gelijk gegeven. Het oordeel van de rechtbank Arnhem wachten we af. De afwikkeling van een individueel geval ligt bij de inspecteur en betreft maatwerk.”

Nieuws

menu