Verbaasd, maar niet geschrokken: provincie wijst naar het rijk in de kwestie rond lozingen van afvalwater in de Waddenzee

Het Friese provinciebestuur is verrast over het grote aantal bedrijven dat afvalwater op de Waddenzee mag lozen, maar wijst verder naar het rijk om te zorgen voor een schone Waddenzee. Oppositiefracties vinden dat te makkelijk.

De haven van Harlingen.

De haven van Harlingen. Foto: Shutterstock

Tot nu toe was de provincie ervan uitgegaan dat alleen de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Harlingen op de Waddenzee loost, maar vorige week kwam minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op SP-Kamervragen met een lijst van liefst zestig bedrijven en instellingen die een vergunning hebben om afvalwater direct te lozen in de Waddenzee en de Eems-Dollard.