Hoe houden we ons water schoon? Vier lijsttrekkers bij de verkiezingen voor het waterschap vertellen wat er nodig is

Een van de belangrijkste taken van het waterschap is de zuivering van rioolwater en het schoon houden van oppervlakte- en grondwater. Dat kost 55 miljoen euro per jaar en wordt uit de waterschapsbelasting betaald. In 2027 moet het oppervlaktewater aan Europese milieu-eisen voldoen. Dat is nog niet zo makkelijk. Vier lijsttrekkers over wat moet gebeuren.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wetterskip Fryslân in Franeker.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van Wetterskip Fryslân in Franeker. Foto: Daniël Hartog

In het jaar 2000 stelde de Europese Commissie de Kaderrichtlijn Water (KRW) vast, het pakket aan milieu-eisen om de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in heel Europa te verbeteren. Sinds 2009 werken waterschappen aan de uitvoering ervan. Er waren twee tussendeadlines: in 2015 en 2021. Die werden beide niet gehaald. In 2027 moet alles op orde zijn, dat wil zeggen: schoon genoeg als leefgebied voor gebiedseigen flora en fauna en geen teveel aan chemische stoffen die niet in het water thuishoren.

Nieuws

menu