Dit artikel is vandaag gratis

It Skriuwersbûn roept de provincie op om de samenwerking met de RUG op te schorten en met een andere universiteit in zee te gaan voor een leerstoel Fries

Academiegebouw in Groningen. Foto: Shutterstock

It Skriuwersbûn roept de provincie op om de samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen op te zeggen en op zoek te gaan naar een andere universiteit voor een masteropleiding Fries. De opleiding en hoogleraar kunnen gehuisvest worden in het gebouw van een onderwijs- en/of wetenschappelijke instelling in Leeuwarden.

Dit schrijft Willem Verf, voorzitter van de bond, in een brief aan gedeputeerde Sietske Poepjes en minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot.

De RUG kan tot nu toe geen geschikte nieuwe hoogleraar Fries vinden na de pensionering van Goffe Jensma. De universiteit stelde daarom taalkundige Anne Merkuur aan als universitair docent. Zij combineert deze baan met haar werkzaamheden voor de Fryske Akademy. It Skriuwersbûn vindt dit onvoldoende. ‘It mei net sa bliuwe dat wy skriuwe yn in taal dy’t gjin folweardich professoraat en wittenskiplike oplieding mear hat’, staat in de brief.

Naïef

Verf uit kritiek op het handelen van de provincie, die ‘har fiersten te ôfhinklik makke hat fan de RUG’ en die hij naïef noemt. ‘Net allinne wurdt it professoraat skrast, der is ek gjin literatuerkundige by de universiteit, likemin as in histoarikus op dit mêd. In parttime taalkundige kin fansels nea yn al dit ferlet foarsjen.’

Liever ziet de bond dat Fryslân in zee gaat met een andere universiteit om de masteropleiding en leerstoel vorm te geven. Omdat hierin ook voor het rijk een rol is weggelegd, is de brief ook aan het ministerie gericht. ‘Wy, as Fryske skriuwers, wolle wurkje mei in taal dy’t op wittenskiplik nivo 100 psint serieus nommen wurdt as libbene taal’, sluit Verf af. Hij roept de provincie op een andere weg in te slaan.

Nieuws

menu