It Skriuwersbûn roept de provincie op om de samenwerking met de RUG op te schorten en met een andere universiteit in zee te gaan voor een leerstoel Fries

Academiegebouw in Groningen.

Academiegebouw in Groningen. Foto: Shutterstock

It Skriuwersbûn roept de provincie op om de samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen op te zeggen en op zoek te gaan naar een andere universiteit voor een masteropleiding Fries. De opleiding en hoogleraar kunnen gehuisvest worden in het gebouw van een onderwijs- en/of wetenschappelijke instelling in Leeuwarden.

Dit schrijft Willem Verf, voorzitter van de bond, in een brief aan gedeputeerde Sietske Poepjes en minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot.