Sexbierum beloond voor stug volhouden: bouw van mfa is begonnen

Het kostte veel geduld en doorzettingsvermogen, maar: de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie in Sexbierum is begonnen. Vorige week ging de eerste paal de grond in. Een emotioneel moment, om meerdere redenen.

Dorpskinderen beschilderen de eerste paal van de nieuwe mfa in Sexbierum.

Dorpskinderen beschilderen de eerste paal van de nieuwe mfa in Sexbierum. Foto: Simon Bleeker

Het is een lange weg geweest, beaamt Bouwe Tjallingii, penningmeester van Stichting Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum. De plannenmakerij voor de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) heeft jaren in beslag genomen. ,,It slaan fan de earste peal wie dan ek in hiel wichtich momint.”