Sinne Brouwers uit Menaam blijft ook op school scherp dankzij de trainingen voor het shorttrack

Topsport combineren met school klinkt lastig, maar voor havist en shorttrackster Sinne Brouwers (17) uit Menaam versterkt het een het ander. ,,As ik moarns traind ha, kin ik middeis folle better oplette. It hâldt inoar yn lykwicht.”

Sinne Brouwers (17) uit Menaam combineert topsport met de havo en doet dit jaar examen.

Sinne Brouwers (17) uit Menaam combineert topsport met de havo en doet dit jaar examen. Foto: Marchje Andringa

Voor veel examenkandidaten zit het er bijna op. Normaliter zou de leestoets Engels op het Piter Jelles !mpulse voor Sinne ook de laatste in de rij zijn, maar ze koos ervoor om haar eerste poging scheikunde in het tweede tijdvak te doen zodat ze meer tijd heeft zich hierop voor te bereiden. In de twee jaar dat ze het vak volgde, had ze vier verschillende docenten en een half jaar langs zelfs helemaal geen les.

Nieuws

menu