Kort geding om kettingbeding op skûtsje De Grutte Pier is van de baan na afblazen van het IFKS-kampioenschap door corona

De Bolswarder ondernemer Catrinus Sandstra uit Bolsward heeft Sikke Heerschop uit De Meern voor de rechter in Utrecht gedaagd om een einde te maken aan een kettingbeding dat rust op het skûtsje De Grutte Pier. Op donderdag 22 juli zou een kort geding dienen, maar vanwege het afblazen van het IFKS-kampioenschap gaat dat nu niet door.

Ingelskman, het nieuwe skûtsje van Sikke Heerschop, dat hij vond in Engeland.

Ingelskman, het nieuwe skûtsje van Sikke Heerschop, dat hij vond in Engeland. Foto: Skydrone Sloten

Heerschop is oud-eigenaar van De Grutte Pier en verkocht het schip in 2017 aan de Jorwerter veekoopman Lucas Bouma. Voorwaarde was echter dat op het skûtsje nooit een familielid van Los aanwezig mocht zijn. Mocht dat wel het geval zijn, dan kon de opeisbare boete oplopen tot 4000 à 5000 euro per keer.

Bouma verkocht het schip in 2019 aan Sandstra en was op de hoogte van het beding. Toch benoemde Sandstra uitgerekend Jelle Los uit Leeuwarden als schipper. ,,In Los soarchet altyd foar wat reuring yn de float; dy mannen kinne sile”, verklaart Sandstra zijn besluit. ,,En in rûzje moat dochs ek ris beëindige wurde”, voegt hij eraan toe.

Tijdens een wedstrijdje tussen verscheidene IFKS-schepen op de Snitser Mar dit voorjaar kwam Heerschop Los tegen als schipper op De Grutte Pier. Hij maakte wat foto’s als bewijs en legde Sandstra een boete op van 4200 euro. Sandstra weigerde te betalen en begon vervolgens een bodemprocedure bij de rechtbank van Utrecht en spande tevens een kort geding aan om ervoor te zorgen dat hij deze zomer met het schip kon meedoen met de IFKS-competitie, met Los aan het helmhout zonder een boete-regen te krijgen. Nu het kampioenschap vanwege corona is afgeblazen, is het spoedeisende karakter verdwenen en is de zaak van de rol van de rechtbank gehaald. De bodemprocedure loopt nog wel.

Zakelijk geschil

Heerschop zegt dat er veel meer speelt dan een ‘zakelijk geschil’. Hij zegt dat hij aan de gebroeders Jelle en Delmer Los in het verleden voorschotten van in totaal 560.000 euro heeft betaald, waarvoor tot op heden geen rekening en verantwoording is afgelegd. ,,En der spylje noch wat dingen”, voegt Heerschop eraan toe. ,,Ik bin bliid dat der no in rjochtssaak komt, dan kin ik dat allegearre útlizze. Boppedat: lit de rjochter mar sizze oft dat kettingbeding terjochte is. As de rjochter seit dat it net mei, dan lis ik my dêrby del. Mar safier is it noch net.”

Volgens Heerschop zijn er genoeg skûtsjes in Fryslân waar de familie Los op kan schipperen. Er is slechts één skûtsje waarop dat verboden is. ,,En dan betinkt Sandstra dat útsein Jelle Los skipper op De Grutte Pier wurde moat. Dan sikest dochs sels de problemen op.”

Sandstra heeft nog twee skûtsjes in de IFKS-vloot: de Eelkje I en de Vrouw Jantje. Heerschop heeft in de Houkesleat in Sneek een haven met wel tien skûtsjes liggen. Daar ligt onder meer het skûtsje dat Heerschop twee jaar geleden ontdekte in Engeland en dat hij de toepasselijk naam ‘Ingelskman’ heeft gegeven.

Langst zeilende schipper

Sinds 2003 voer Heerschop met de Wylde Wytse in de IFKS. Dit schip heet nu Us heit’ en heeft zijn zoon Wytse aan het roer. In 2013 werd Sikke Heerschop kampioen in de A-klasse. In 2018 deed hij voor de dertigste maal mee aan de IFKS en is daarmee de langst zeilende schipper in de vloot.

Met zijn broer Delmer werd Jelle Los in 2010 kampioen in de A-klasse met De Grutte Pier. Jelle Los begrijpt niet waarom Heerschop zo haatdragend is jegens hem. ,,Wij zijn ook nog wat familie van elkaar. Mijn schoonzus is met een zoon van Sikke getrouwd. Dus op familiefeestjes treffen de kinderen elkaar”, aldus Los.

Heerschop benadrukt dat De Grutte Pier prima aan IFKS-wedstrijden mag meedoen, alleen niet met een Los aan boord. ,,Ik bin net haatdragend, mar ik wol al dat immen ferantwurdlikens nimt.”