Gemeente Smallingerland gaat met 75.000 euro subsidie woon- en verblijfsruimten bouwen voor aandachtsgroepen

Smallingerland gaat de komende vijf jaar investeren in de bouw van woon- en verblijfsruimten voor aandachtsgroepen. Om dit te realiseren heeft de gemeente 75.000 euro subsidie van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) gekregen.

Werkzaamheden bij een nieuwbouwproject.

Werkzaamheden bij een nieuwbouwproject. Foto: ANP

Onder aandachtsgroepen vallen mensen die moeilijk een betaalbare woning met goede leefomstandigheden kunnen vinden. Denk daarbij aan arbeidsmigranten, statushouders en woonwagenbewoners, maar ook dak- en thuisloze mensen, studenten en overige spoedzoekers.

Nieuws

menu