Smallingerland krijgt geheel nieuw college

Smallingerland gaat op zoek naar een geheel nieuwe wethoudersploeg. De gemeenteraad stemde gisteravond in meerderheid in met het advies van verkenner Ton Baas tot het samenstellen van een zogenoemd zakencollege, een college dat volledig los staat van de politiek. Burgemeester Jan Rijpstra neemt nu het voortouw.

Ton Baas licht zijn bevindingen toe. Foto: Jilmer Postma

Ton Baas licht zijn bevindingen toe. Foto: Jilmer Postma

Baas werd aangesteld als verkenner nadat de PvdA medio januari de stekker uit de coalitie met ELP, PvdA, VVD, GroenLinks en FNP had getrokken. Hij kwam vorige week met een vernietigend rapport over de situatie in de Smallingerlandse politiek. Er is amper vertrouwen tussen zowel raad en college als onderling tussen raads- en collegeleden, concludeerde de verkenner, en het college van B en W is niet daadkrachtig en deskundig genoeg. Baas adviseerde de raad op zoek te gaan naar externe wethouders.

Hoe pijnlijk het ook is

Vorige week leek het er nog op dat een raadsmeerderheid toch zou aansturen op een zoektocht naar een reguliere raadsmeerderheid. ELP, CDA en ChristenUnie zeiden dat dat hun voorkeur had. ChristenUnie-fractievoorzitter Jouke de Jong kwam daar gisteravond op terug. Hij zei ,,met het schaamrood op de kaken” toch in te moeten stemmen met het advies, nadat hij uit een rondgang langs andere fracties concludeerde dat een meerderheidscoalitie er toch echt niet in zit: er zijn, zei hij, te veel onderlinge kwesties die samenwerking onmogelijk maken. ,,We kunnen elkaar gewoon niet vinden over de wijze waarop we nu met elkaar samenwerken. Hoe pijnlijk het ook is, we kúnnen het op dit moment gewoon niet.”

Ook coalitiepartijen GroenLinks en FNP scharen zich achter het advies. ,,De duurzaamste oplossing om de niet werkende structuren te doorbreken”, zei Lucienne Meinsma (GL).

We kunnen elkaar gewoon niet vinden over de wijze waarop we nu met elkaar samenwerken

CDA’er Karin van der Velde probeerde het nog met de opmerking dat de raad zijn uiterste best zou moeten doen om tot een reguliere meerderheid te komen. ,,Want een meerderheidscollege ligt het dichtst bij hoe wij de democratie hier in de gemeente graag zouden zien.”

Schorsing

Na een schorsing besloot de eveneens tegensputterende ELP zich neer te leggen bij de meerderheid. Ook CDA’er Hans Doddema gaf te kennen niet met zijn eigen fractie mee te stemmen omdat het ook hem het beste leek dat er een zakencollege zou komen. Daarmee bleven als tegenstemmers alleen Van der Velde en haar twee resterende fractiegenoten over.

Burgemeester Jan Rijpstra en griffier Gert-Jan Fokkema gaan nu kijken hoe de zoektocht naar wethouders moet worden vormgegeven. Het is de bedoeling dat dat wordt overgelaten aan een extern bureau. Het is niet duidelijk op welke termijn die zoektocht tot een uitkomst kan leiden.

Solliciteren

De vier zittende wethouders blijven eerst demissionair aan: Sipke Hoekstra (VVD), Piet de Ruiter (GroenLinks/FNP) en Robert Bakker en Marjan Sijperda (beiden ELP). Zij zullen moeten deelnemen aan de nog op te zetten sollicitatieprocedure, als ze in de toekomst wethouder willen blijven.

Nieuws

menu