Smallingerland moet 2,4 miljoen bijpassen in 2022

Om de begroting over 2022 sluitend te maken, moet de gemeente Smallingerland bijna 2,4 miljoen euro bijpassen uit de algemene reserve. De vrij besteedbare ruimte in de algemene reserve bedraagt na aftrek nog altijd een kleine 15 miljoen. Dat staat in de vrijdag door het college gepresenteerde begroting.

Het gemeentehuis van Smallingerland in Drachten.

Het gemeentehuis van Smallingerland in Drachten. Foto: Jilmer Postma

De onroerendezaakbelasting gaat omhoog met 1,74 procent. Omdat de eenmalige verhoging met 2 procent van dit jaar nog verrekend moet worden, is het definitieve ozb-tarief nog niet vastgesteld. De afvalstoffenheffing gaat ook met 1,74 procent omhoog. De rioolheffing blijft gelijk, maar de parkeertarieven gaan opnieuw omhoog. Werd parkeren in het centrum van Drachten dit jaar al twintig cent per uur duurder, komend jaar komt daar nog tien cent bij. Ook in de twee jaar daarna komt er steeds nog tien cent bij, zodat het in 2024 twee euro per uur kost.

Nieuws

menu