Dit artikel is vandaag gratis

Snottebellen, zelftesten en mondkapjes: wat waren de coronaregels ook alweer voor kinderen op school?

Foto: Shutterstock

Kinderen mogen nog naar school, maar er gelden daar wel extra regels. Wie moet er bijvoorbeeld een mondkapje dragen en wie niet? En hoe zat het ook alweer met snottebellen en verkoudheden? Dat lees je hier.

Opluchting bij onderwijsorganisaties én waarschijnlijk ook bij veel ouders met schoolgaande kinderen: alle kinderen mogen nog gewoon naar school. Tenminste, wanneer hun school niet al dicht is vanwege een te groot aantal coronabesmettingen, zoals onlangs in Gorredijk gebeurde . Wel gelden er op scholen extra maatregelen om het coronavirus tegen te gaan . Die nieuwe maatregelen gelden in elk geval tot 18 december.

Mondkapjes

Alle medewerkers - docenten, leerkrachten, ondersteunend personeel - moeten een mondkapje dragen als zij zich verplaatsen door de school. Eenmaal in een klaslokaal mag het mondkapje af.

Deze verplichting geldt ook voor scholieren op de middelbare school en studenten in het hoger onderwijs: lopen ze door de gang, dan moet een mondkapje op. Zitten ze in een lokaal, dan mag het mondkapje af. Kortom: in de gangen van een middelbare school, hbo of universiteit draagt iedereen een mondkapje.

Voor kinderen uit groep 6, 7, en 8 geldt een dringend advies om een mondkapje te dragen. Een verplichting vanuit de overheid is er voor hen niet. Wel geldt ook voor basisschoolleerlingen dat zij een mondkapje alleen hoeven te dragen als ze door de school lopen, niet als ze in het klaslokaal zitten.

Zelftesten en thuisblijven

Kinderen van groep 6, 7 en 8 en medewerkers op de basisschool krijgen het advies om twee keer per week een zelftest te doen, ook als ze - in het geval van medewerkers - al gevaccineerd zijn. Scholieren en personeel van de middelbare school worden geacht twee keer per week preventief een zelftest te doen. De testen worden via de school verspreid, maar zijn ook te koop in de winkel. De vraag ernaar is wel flink toegenomen na de laatste persconferentie, waardoor sommige winkels ‘nee’ moeten verkopen.

Bij klachten blijft iedereen, leerling en medewerker, thuis en laat zich testen. Dat geldt ook voor lichte verkoudheidsklachten, zoals een snottebel. Voorheen mochten leerlingen van de basisschool met een snottebel nog naar school; met de nieuwe regels mag dat niet meer.

Zodra daarnaast iemand in het gezin corona heeft, gaat het hele gezin of huishouden in quarantaine. Ook degenen die al gevaccineerd zijn.

En zelf naar school fietsen of lopen: dat ziet de rijksoverheid ook graag. Zijn de kinderen nog te klein om zelfstandig naar school te gaan, dan geldt het dringende advies om hen slechts door één ouder of verzorger te laten brengen.

Looproutes

Onderwijsinstellingen krijgen hebben ook het dringende advies gekregen om looproutes in de gebouwen aan te leggen en pauzes te spreiden. Ook geldt het advies om, als dat mogelijk is, klassen op te delen in kleinere groepen die geen onderling contact hebben.

Het ministerie van Onderwijs waarschuwt daarnaast wel dat scholen op last van de GGD nog altijd tijdelijk kunnen sluiten. Ook als meerdere leraren in quarantaine of isolatie moeten, kan het voorkomen dat een school dicht moet, zegt het ministerie.

Nieuws

menu