Dit artikel is vandaag gratis

Spel-app BabelAR leert kinderen veertien Europese talen. Ook minderheidstalen zoals het Fries worden aangeboden in de app

Kinderen spelen BabelAR Mercator

BabelAR ontving vorige week de Vlaamse Henry van de Velde-award. Het spel is gemaakt door een samenwerkingsverband onder leiding van het Mercator Europees Kenniscentrum in Leeuwarden.

BabelAR is een app waarmee kinderen spelenderwijs kennis maken met veertien Europese talen. Het computerspel is ontwikkeld door een samengesteld team vanuit kennisinstituten uit Fryslân, Baskenland (Spanje) en Ierland. De appontwikkelaar kwam uit België, reden waarom het spel in aanmerking kwam voor de Vlaamse prijs voor design. Mercator had de leiding. Het team kreeg subsidie van de Europese Unie binnen het Erasmus+ programma, wat bedoeld is voor onderwijs, training, jeugd en sport.

In de app moeten kinderen mascotte Babel helpen om bij zijn eindbestemming te komen. Om dat te doen moeten ze woorden uit een vreemde taal vertalen naar hun eigen taal. Als ze dat goed doen, komt Babel steeds een stap verder. Tussendoor wordt ook gebruik gemaakt van AR, ‘augmented reality’. Dit houdt in objecten uit de app vermengd worden met de realiteit, met gebruik van de camera van de telefoon of tablet. Op het scherm lijkt het dan alsof Babel door de eigen huiskamer of het klaslokaal loopt.

Slechts het begin

,,Wat wy no biede is foar ús it begjin. Wy wolle ek graach it Katalaansk en migrantetalen lykas Berbers (een inheemse taal uit Marokko, red.) yn de app beskikber meitsje”, meldt Cor van der Meer van Mercator. Uniek voor deze talenapp is de bijzondere aandacht voor minderheidstalen. Kinderen krijgen naast onder meer Nederlandse, Engelse, Franse, Italiaanse en Russische ook Baskische, Ierse en Friese woorden om te vertalen. Het project verwierf er eerder al een Europees Talenlabel mee.

De app richt zich op zeven- tot twaalfjarigen. ,,Foar bern âlder as tolve jier wolle wy in ferfolchspul meitsje. Wy sitte te tinken oer in tapassing foar noch jongere bern. Dat sil dan nei alle gedachten minder gean oer lêzen en skriuwen en mear oer praten”, aldus Van der Meer. Mercator heeft het idee geopperd om de app in te zetten in klaslokalen. ,,Dosinten binne entûsjast en stelle in protte fragen oer it wurkjen mei de app”, zegt Van der Meer. Maar het spel is ook thuis makkelijk te gebruiken door kind en ouder.

Evaluatie

De app is gratis beschikbaar in de appstores en ontwikkeld met oog op de nieuwere apparaten, vanaf pakweg de iPhone 10. Dat is ook wel nodig, omdat de app de telefoon of tablet flink aan het werk zet.

Binnenkort zal de Europese Commissie het project beoordelen. ,,Ik hoopje dat wy aanst in goede evaluaasje krije. Ik ha der yn alle gefallen wol goede hoop op. It Talelabel en de priis dy’t wy krigen ha, jouwe fertrouwen.”

Nieuws

menu