Spoel ze dan maar door de wc? Mensen weten vaak niet wat ze met overbodige medicijnen moeten doen

Wat moet je doen met ongebruikte medicijnen? Veel mensen weten het niet en nog te vaak worden ze door de wc gespoeld of in de kliko gegooid, terwijl ze ingeleverd zouden moeten worden. Hogeschool NHL Stenden onderzoekt methodes om het wegwerpgedrag rond ongebruikte medicijnen te verbeteren.

Vooral jongvolwassenen weten vaak niet waar ze ongebruikte medicatie kunnen inleveren.

Vooral jongvolwassenen weten vaak niet waar ze ongebruikte medicatie kunnen inleveren. Foto: ANP

Ongebruikte medicijnen leveren een gevaar op voor mens en milieu als die niet op de juiste plekken worden ingeleverd, bijvoorbeeld doordat pillen en vloeistoffen worden weggespoeld in het toilet of door de gootsteen. Komen de medicijnresten in het oppervlaktewater terecht, dan kunnen ze een risico vormen voor mensen, dieren en planten, aldus het RIVM.