Sport- en cultuurverenigingen in Balk bekijken of ze samen onder een dak kunnen in de verbouwde sporthal De Trime

Sport- en cultuurverenigingen in Balk bekijken of zij onder één dak passen in een verbouwde sporthal De Trime. Als eerste stap wordt onderzocht hoeveel ruimte en welke faciliteiten alle verenigingen nodig hebben en of zij eventueel zaalruimte kunnen delen. Die peiling moet voor de zomer klaar zijn.

Sporthal De Trime in Balk.

Sporthal De Trime in Balk. Foto: Google Streetview

Blijkt uit die inventarisatie dat sport en cultuur gecombineerd kunnen worden in De Trime, dan wordt die optie verder uitgewerkt.

In Balk wordt al langer gezocht naar huisvesting voor een nieuw cultuurcentrum en een nieuwe sportfaciliteit. De huidige onderkomens waar de verenigingen gebruik van maken zijn verouderd. In de winterperiode is er in De Trime en de gymzaal aan de Herman Gorterstraat te weinig ruimte voor alle sportverenigingen.

Voorkeur

Vorig jaar gaf het college van De Fryske Marren aan dat de voorkeur uitgaat naar een groot cultuur- en ontmoetingscentrum in ’t Haske (dat in 2018 sloot) en renovatie en uitbreiding van sporthal De Trime. Nu gaat de voorkeur van de gemeente uit naar een bundeling in één gebouw, omdat dit beter te exploiteren is dan twee gebouwen, meldt de gemeente.

Werkgroepen van de verenigingen waren al even bezig de optie voor twee onderkomens te onderzoeken. Binnen de verenigingen leven vragen of alle activiteiten wel in De Trime passen, zegt Jacob Mink, woordvoerder namens de twee werkgroepen en bestuurslid van Plaatselijk Belang Balk Vooruit, desgevraagd. ,,Daarom wordt alles geïnventariseerd, van wensen en eisen tot gebruiksfrequentie. Het is eerst nodig dat we de wensen op tafel hebben, dan kunnen we kijken of het inpasbaar is.”

De Fryske Marren stuurt aan op sloop van het verouderde zalencentrum De Treemter, waar veel verenigingen gebruik van maken. Renovatie van dit pand is volgens het college te duur.

‘t Haske nog niet uit beeld

Het nieuwe onderzoek betekent niet dat eventuele huisvesting in ‘t Haske helemaal uit beeld is, meldt gemeentewoordvoerder Siebine Burggraaff.

Wat er met ’t Haske gaat gebeuren is afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek dat nu gedaan wordt. Het beeldbepalende pand – tot eind 2018 in gebruik als sociaal cultureel centrum - is een gemeentelijk monument en eigendom van de gemeente.

De Treemter en de sportlocatie zijn ook eigendom van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de sportlocatie en het is aannemelijk dat dat zo blijft, zegt Burggraaff. Over de rol die de gemeente krijgt als De Trime een multifunctionele accommodatie wordt, is nu nog niets te zeggen.