Staatsbosbeheer plant nieuwe bomen in Noard-Fryslân wegens essentaksterfte: 'Foar in fitaler, sûner en takomstbestendiger bosk'

Door het in groten getale afsterven van essen plant Staatsbosbeheer in de komende maanden nieuwe bomen in Noard-Fryslân waardoor de bosjes gevarieerder en gezonder moeten worden. In het noordwesten van de provincie is al eerder een begin gemaakt met de de herplant.

Een es, met deels dode takken.

Een es, met deels dode takken. Foto: Shutterstock

,,Mei hurde wyn wie it in domino-effekt mei omfallende beammen”, zegt boswachter Gjerryt Hoekstra van team Noard-Fryslân. Toen de schimmelziekte in 2010 Nederland binnenkwam, tastte het al snel de monotone essenbosjes aan die in de tijd van de ruilverkaveling in de jaren ‘70 zijn aangelegd. Staatsbosbeheer heeft de situatie eerst aangekeken. Vanwege de veiligheid die daarna in het geding kwam, zijn de bosjes sinds 2017 uitgedund.

Nieuws

menu