Dit artikel is vandaag gratis

Boerderijfonds kan door na 2022. Staatssecretaris Uslu trekt de portemonnee

De Willemshoeve in Soest krijgt geld van het Boerderijenfonds. Foto: Boerderijenfonds

De subsidieregeling voor herbestemming van historisch waardevolle boerderijen krijgt een doorstart. Staatssecretaris Uslu (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft hiervoor een bedrag van twee miljoen euro gereserveerd.

Het Boerderijenfonds, een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, begon in 2020 met vijf miljoen euro. Met dit geld zijn in 23 projecten ondersteund.

Nijeberkoop, Aalsum, Koarnjum en Piaam

Bij deze projecten hoort onder meer Landgoed Boschhoeve in Nijeberkoop. De eigenaar wilde van de boerderij een natuurinclusief bedrijf met winkel, publieksruimte, logies en een fruit- en notenboomgaard maken. In Aalsum is dankzij het fonds de monumentale kop-hals-rompboerderij De Bolstienpleats verbouwd voor logies en publiekfuncties.

Martena State in Koarnjum kreeg geld om de naastgelegen boerderij Martena Zathe bij het landgoed te trekken en in te richten als educatieve ruimte en als locatie voor de grote groep vrijwilligers die werkt in het landschapspark. En Nynkes Pleats in Piaam - lang een restaurant - kreeg in 2020 subsidie voor restauratie en verduurzing, zodat het een nieuwe functie kon krijgen voor vakantieverhuur, een multi-inzetbare zaal voor (klassieke) concerten en bijeenkomsten.

Nieuws

menu