Staatssecretaris Christophe van der Maat laat zich in Marsum bijpraten over geluidsoverlast van de F-35

F-35's op Vliegbasis Leeuwarden.

F-35's op Vliegbasis Leeuwarden. Foto: Mediacentrum Defensie / Sgt. Jan Dijkstra

Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie heeft maandag een ontmoeting met Gedeputeerde Staten en wethouders van gemeenten rond de vliegbasis. Ook wordt hij bijgepraat door de Auditcommissie Geluidsmeetnet, die het geluid van overvliegende F-35’s registreert.

Het bezoek van Van der Maat aan dorpshuis Nij Franjum is niet openbaar toegankelijk. Hij bezoekt ook nog twee woningen aan de Tramstrjitte en de Bitgumerdyk, die vrijwel onder de aanvliegroute staan.