Noordelijk Belastingkantoor lijkt lek boven te hebben en goed op de rails te staan

Er waren problemen met de ICT, de digitalisering van de belastingen, klanttevredenheid en grote achterstanden. Maar een verbeterplan met 41 punten bij het Noordelijk Belastingkantoor had goed resultaat. ,,Ik durf hier wel te zeggen dat ik trots ben.”

Het oude gebouw van het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen.

Het oude gebouw van het Noordelijk Belastingkantoor in Groningen. Foto: Wikimedia

Het Noordelijk Belastingkantoor, dat de belastingen namens onder meer Wetterskip Fryslân int, heeft de jaren van computerproblemen en budgetoverschrijding achter zich gelaten. Het verbeterplan met 41 punten heeft geresulteerd in een financieel en organisatorisch veel gezondere organisatie.

Dat zei directeur Hans Julsing deze week in een vergadering van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. ,,Ik durf hier wel te zeggen dat ik trots ben. De organisatie is in balans, de ICT is stabiel, de financiën zijn onder controle. Het ziekteverzuim lag voorgaande jaren tussen de 8 en 11 procent en is nu 2,61. Mensen hebben weer plezier in hun werk en ze zijn trots op wat ze doen.”

Het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) int sinds 2017 de belastingen namens de waterschappen Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en de gemeente Groningen. Daar is inmiddels de gemeente Eemsdelta bij gekomen. Er waren hardnekkige problemen met de ICT, met de digitalisering van de belastingen, met klanttevredenheid en grote achterstanden. Er werden blunders begaan, zoals het verzenden van aanslagen naar mensen die vrijgesteld waren van belasting. Het NBK lag onder vuur van de waterschapsbesturen en gemeenteraden, mede omdat de financiële bijdragen van de deelnemers steeds naar boven bijgesteld moesten worden omdat de begroting overschreden werd.

Capabel

Er rezen vragen over efficiëntie en of het management wel capabel was. Julsing trad eind 2019 ,,onder een slecht gesternte” aan, zei hij maandagavond. Hij gaf opdracht tot een verbeterplan met 41 punten. Het klantcontactcentrum is niet meer extern uitbesteed, de brieven en aanslagen zijn vereenvoudigd, er werd een kritisch klantenpanel in het leven geroepen, en zo werd de dienstverlening verbeterd.

Intern verving Julsing twee derde van het management, liet hij een talentanalyse uitvoeren om alle medewerkers op de juiste werkplek te krijgen, en riep hij de NBK Academie in het leven, waar medewerkers met cursussen en workshops professionaliseerden. Het NBK verhuisde intussen van de stad Groningen naar het voormalige gemeentehuis in Haren en de hele ICT werd vernieuwd.

Extra bijdragen

Al die veranderingen hebben ertoe geleid dat de deelnemende overheden extra moesten bijdragen, over 2021 ging dat om 1,7 miljoen euro op een begroting van 14,8 miljoen, maar het NBK bleef de afgelopen jaren wel binnen die bijgestelde begrotingen. Het geld dat over is vloeit terug naar de deelnemers.

In het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân werd opgelucht gereageerd op de verbeteringen. In oktober 2019, toen schoorvoetend een extra bijdrage van negen ton voor dat jaar werd toegekend, was er nog weinig vertrouwen in het verbeterplan. Piet Kuipers (CDA) nu: ,,Er zit een behoorlijk verschil tussen de situatie in 2019 en nu, en ook een verschil in het vertrouwen dat wij hebben.”

Sjerp de Jong (Lagere Lasten Burger) vond het ,,heel plezierig dat het beter gaat”, maar vroeg zich ook af waarom zo’n acht miljoen euro achterstallige belasting uit de jaren 2017-2019 nog niet geïnd is.

Julsing wees erop dat de coronacrisis een spaak in het wiel heeft gestoken, omdat deurwaarders niet op pad konden. Hij kondigde verder aan dat twee Friese gemeenten overwegen om hun belastingen ook te laten innen door het NBK, maar hij kon nog niet zeggen welke.