Het debacle rond de te dure starterswoningen in Raerd dreigt blijvende voren te trekken door het dorp: 'Straks komen er negen gezinnen van buiten op een ongelukkige manier ons dorp binnenvallen'

Nu het nieuwbouwproject op het terrein van het gesloopte Sélânshûs in Raerd voor starters uit het dorp niet meer te betalen is, vreest Plaatselijk Belang verstoorde verhoudingen met nieuwkomers die die huizen wél kunnen betalen.

 Protest tegen het nieuwbouwproject op het terrein van het gesloopte Sélânshûs in Raerd.

Protest tegen het nieuwbouwproject op het terrein van het gesloopte Sélânshûs in Raerd. Foto: Simon Bleeker Fotografie Simon Bleeker Fotografie

Die vrees sprak Gert Top van Plaatselijk Belang deze week uit in de commissievergadering van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Hij sprak in naar aanleiding van de ,,onvrede en sociale onrust” dit in het dorp is ontstaan omdat de beloofde starterswoningen niet voor de afgesproken 150.000 euro, maar voor 208.000 euro vrij op naam te koop worden aangeboden.

Nieuws

menu