Staten kiezen alsnog voor regenboogvlag

Fryslân wordt een regenboogprovincie en zal op coming out-day voortaan de regenboogvlag hijsen. Dat heeft een ruime meerderheid in Provinciale Staten gisteren besloten. Daarmee is Fryslân de laatste provincie van Nederland die zich bij dat initiatief aansluit.

De Statenleden moesten een voor een op een blauwe stip gaan staan om te stemmen over het voorstel van de regenboogvlag. Dat werd aangenomen met dertig tegen dertien.

De Statenleden moesten een voor een op een blauwe stip gaan staan om te stemmen over het voorstel van de regenboogvlag. Dat werd aangenomen met dertig tegen dertien. Foto: Jan Ybema

,,De flage is in teken fan hoop op in mienskip dêr’t elkenien lykweardich is, hoop dat elk unyk troch God makke minske akseptearre wurdt”, betoogde Wiebo de Vries (ChristenUnie). De motie werd ingediend door PvdA, GrienLinks, D66, SP, PvdD en 50Plus. ,,Us stipe oan de lhbtiq+’ers yn Fryslân moat dúdliker en sichtberder wurde en dat dogge wy mei it hisen fan de reinbôgeflagge”, zei Bea Bijlsma (D66). Ze wees op recente voorbeelden van discriminerende uitingen en geweld jegens mensen die tot seksuele minderheden behoren.

Plaquette

De regenboogdiscussie speelt in Fryslân al sinds 2016. Toen was er voor een vergelijkbaar voorstel onvoldoende steun in de Staten. In 2018 kwam er op initiatief van toenmalig CDA-Statenlid Teus Dorrepaal een plaquette aan de muur in het Provinciehuis met de tekst van Artikel 1 uit de Grondwet, het gelijkheidsbeginsel.

Gelijkwaardigheid van alle inwoners

Daarmee wilden de Staten destijds uitstralen dat de provincie weliswaar geen regenboogvlag hijst voor de specifieke groep van seksuele minderheden, maar pal staat voor de gelijkwaardigheid van alle inwoners.

Us stipe oan de lhbtiq+’ers yn Fryslân moat dúdliker en sichtberder wurde en dat dogge wy mei it hisen fan de reinbôgeflagge

De afgelopen weken laaide de discussie toch weer op, vooral na een oproep op tv van voormalig presentator Sipke Jan Bousema, tegenwoordig woonachtig in Wyns. In de Staten spitste het debat zich gisteren toe op de vraag of het hijsen van de regenboogvlag door de provincie wel of geen zinvolle en gepaste manier van symboolpolitiek is.

PVV en FvD vinden van niet. ,,De vlag is struisvogelpolitiek”, vond Max Aardema (PVV). ,,Het echte probleem zijn de massa-immigratie en de islam. Met de miljoen moslims in Nederland hebben we ook de homohaat binnengehaald, en jullie willen een vlag ophangen?”

Geen zaak van de provincie

Erwin Jousma (FvD) wees nog eens op de gelijkheid die in de grondwet is vastgelegd en vond het daarom geen zaak van de provincie om vlaggen te hijsen voor een bepaalde groep.

Dat laatste argument vond ook binnen de CDA- en VVD-fractie wel weerklank. ,,Wy wolle álle foarmen fan diskriminaasje tsjingean en it breder sjen as inkeld de lhbtiq+-mienskip”, zei Johan Tjalsma (CDA). ,,Moet je een vlag hijsen om iets duidelijk te maken wat toch diep in ons zit, de gelijkwaardigheid van iedereen?”, vroeg Klaas Kielstra (VVD) zich af. Persoonlijk stemden zij beiden wel voor de motie.

Moet je een vlag hijsen om iets duidelijk te maken wat toch diep in ons zit, de gelijkwaardigheid van iedereen?

Voorstanders voegden toe dat het voorstel niet enkel gaat over het symbool van de vlag, maar ook oproept om beleid te voeren tegen discriminatie. Verschillende Statenleden en ook gedeputeerde Douwe Hoogland wezen erop dat zulk beleid er al is. De provincie stelt deze vier jaar acht ton beschikbaar voor projecten tegen discriminatie en uitsluiting.

In 2016 waren CDA, PVV, 50PLUS en de meeste Statenleden van VVD, FNP en SP nog tegen het plan om regenboogprovincie te worden. Gisteren stemden dertig Statenleden voor en dertien tegen, namelijk PVV, FvD, drie van de acht CDA’ers en een van de vier VVD’ers.

Nieuws

menu