In 2020 had Fryslân 10.000 gruttobroedparen willen hebben, maar dat is lang niet gelukt. De Staten willen dat het in 2030 echt zover is

Als fûgeltsjelân verloren gaat voor bouwprojecten, moet er elders gelijkwaardig weidevogelland met langdurig beheer voor terugkeren. Dat wil een kleine meerderheid in de Staten.

Tjerkwerd, N359, Bote en Astrid de Boer hebben een metalen grutto in hun land staan aan de N359 bij Tjerkwerd, augustus 2020.

Tjerkwerd, N359, Bote en Astrid de Boer hebben een metalen grutto in hun land staan aan de N359 bij Tjerkwerd, augustus 2020. Foto: Simon Bleeker

PvdA, FNP en de progressieve oppositie trekken zich daarmee de kritiek aan dat de bestaande regeling voor weidevogelcompensatie zou tekortschieten. Milieudefensie en tegenstanders van nieuwbouw in polder De Houn bij Leeuwarden stelden vorige week dat vervangend weidevogelland vaak minder groot en van mindere kwaliteit is dan het voor woningbouw opgeofferde fûgeltsjelân.

Nieuws

menu