Gedeputeerde verzekert: wij gaan geen boeren uitkopen voor stikstofreductie. Provinciale Staten zijn er niet gerust op

De provincie Fryslân denkt aan de doelstellingen van stikstofreductie rond kwetsbare natuurgebieden te kunnen voldoen zonder boerenbedrijven te onteigenen. Provinciale Staten is daar niet gerust op.

De Rottige Meenthe, een van de natuurgebieden die te lijden heeft van een teveel aan stikstof.

De Rottige Meenthe, een van de natuurgebieden die te lijden heeft van een teveel aan stikstof. Foto: Natuurmonumenten

De Statencommissie besprak woensdagavond het Utfieringsprogramma Stikstof, de eigen aanpak van de provincie Fryslân om te voldoen aan de landelijke Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn). Onderdeel van dat uitvoeringsprogramma is een rapport van Wageningen Universiteit (WUR), waarin verschillende maatregelen zijn doorgerekend om te zorgen voor een lagere stikstofuitstoot door de landbouw.

Nieuws

menu