Dit artikel is vandaag gratis

Weg met de watercrassula en de Amerikaanse rivierkreeft: Provinciale Staten voeren de strijd op tegen uitheemse woekerplanten en -dieren

De gestreepte Amerikaanse Rivierkreeft (Procambarus acutus).

Er moet meer gebeuren om de verspreiding van uitheemse planten en dieren in Fryslân tegen te gaan. Dat vindt een meerderheid in Provinciale Staten.

,,Op tiid yngripe foarkomt skea en besparret jild”, aldus CDA-Statenlid Attje Meekma. ,,Dat is rintmasterskip foar de natuer en foar de ponge.” Ze liet zich kritisch uit over de voorzet die gedeputeerde Douwe Hoogland woensdag aan de Staten presenteerde voor beleid tegen zogeheten invasieve exoten, niet-inheemse planten en dieren die bestaande biotopen kunnen overwoekeren, zoals de reuzenberenklauw, de Chinese wolhandskrab en de muskusrat.

Drie ton

Hoogland wil zo’n drie ton per jaar uittrekken om de verspreiding van exoten binnen de perken te houden. Ze moeten vooral worden bestreden voor zover ze de biodiversiteit aantasten. Behalve soorten waarvoor de provincie wettelijk verplicht is om ze te bestrijden, wil Hoogland ook de verspreiding van een aantal andere soorten tegengaan die in Fryslân veel schade aanrichten, zoals de watercrassula in de Terschellinger duinen.

Maar er mag nog wel een tandje bij, vonden vrijwel alle fracties. Niet alleen als de biodiversiteit in het geding is, maar ook als er economische of gezondheidsschade dreigt, zou de provincie de strijd moeten aangaan met de uitheemse woekerflora en -fauna. Er werd een motie aangenomen om zo’n scenario verder uit te werken en dan te kijken of er meer geld voor nodig is dan de begrote drie ton. Voor volgend jaar moet er eenmalig vijf ton op tafel komen om ‘onverminderd door te kunnen gaan’ met exotenbestrijding.

Voorlichting

,,Het college vat deze taak te licht op”, aldus Matthijs de Vries (ChristenUnie). ,,De ervaring leert dat enkel het beheersen van exoten niet werkt. Je moet ze actief bestrijden.” Dat het exotenbeleid pas in 2023 losgaat, vonden veel partijen eigenlijk te laat. Er moet alvast zo snel mogelijk een voorlichtingscampagne komen, zo bepaalden de Staten, om inwoners er bewust van te maken dat ze exotische vijverplanten, vissen en huisdieren niet zomaar in de natuur moeten kieperen als de lol ervan af is. ,,It gefoel fan urginsje moat echt omheech”, aldus Meekma. De gedeputeerde kon zich daar goed in vinden.

Verder zijn Statenleden ,,bot skrokken” van de verspreiding van de Amerikaanse rivierkreeft in Fryslân. Hoogland wees erop dat de bestrijding van die kreeft een taak is van het rijk. Maar het rijk maakt daar veel te weinig werk van, vinden de Staten. De gedeputeerde moet er in Den Haag op aansturen dat er effectief wordt opgetreden, anders moeten de provincie en het Wetterskip zelf maar maatregelen treffen. Maar dan moet het rijk wel voor de kosten opdraaien, vinden de fracties.

Hoogland neemt de wensen van de Staten mee in de uitwerking van het beleid, dat midden volgend jaar aan de Staten zal worden voorgelegd.

Nieuws

menu