Provinciale Staten vragen om meer tempo in het waterprogramma tegen verzilting, verdroging en voor waterberging

Het mag allemaal wel een versnellinkje hoger: met die boodschap zetten Provinciale Staten woensdag gedeputeerde Douwe Hoogland aan het werk met zijn Regionaal Waterprogramma.

De Alde Feânen.

De Alde Feânen. Foto: Shutterstock

Dat programma bevat maatregelen om het Friese watersysteem klimaatbestendig te maken. De meeste partijen in de Staten zijn het er wel over eens dat dat belangrijk is. Er treedt namelijk steeds vaker droogte op of juist wateroverlast en in het noordelijk kustgebied neemt verzilting toe. Daardoor komt ook de drinkwatervoorziening onder druk.

Nieuws

menu