Er komt een regeling voor huiseigenaren in veenweidegebieden met de ergste funderingsschade

Eigenaren van de huizen met de grootste funderingsschade in de veenweidegebieden van Fryslân moeten zo snel mogelijk financiële hulp krijgen, om te voorkomen dat hun woningen instorten. In Provinciale Staten wordt een motie voorbereid waarin dit wordt geregeld.

Funderingsschade aan een boerderij in Spanga.

Funderingsschade aan een boerderij in Spanga. Foto: Marco Keyzer

Dat bleek woensdagavond tijdens een commissievergadering in Leeuwarden. De motie werd aangekondigd door het CDA en kan op steun rekenen van onder andere de PvdA en GrienLinks.

Nieuws

menu