Dit artikel is vandaag gratis

Provinciale Staten willen meer actie tegen Jacobskruiskruid: 'As wy der neat oan dogge, steane de barms takom maitiid wer grôtfol'

Jakobskruiskruid.

De bestrijding van Jacobskruiskruid moet de provincie voortvarender ter hand nemen. Dat vindt een meerderheid in Provinciale Staten.

,,Der moat in effektyf útfieringsplan komme om foar te wêzen dat it Jabikskrûd útsieddet yn ’e greiden”, betoogde FNP-Statenlid Wopke Veenstra woensdag.

Grazende dieren laten de plant in de wei wel staan, maar als ‘ie wordt gemaaid en in het kuilvoer of het hooi terechtkomt, eten ze hem wel en kunnen met name paarden en runderen vergiftigd raken.

Volgens gedeputeerde Douwe Hoogland wordt de plant al goed bestreden op basis van de bestaande verordening uit 2007. Bermbeheerders zoals provinciale waterstaat, Rijkswaterstaat en Wetterskip Fryslân zijn al alert op de plant en verwijderen hem als ze hem aantreffen, zei Hoogland. Hij vond de motie van de Staten dan ook overbodig.

Grôtfol

Daar dachten de Staten toch anders over. ,,Moai dat dy feroardering jildt, mar der bart net genôch mei”, vond Veenstra. ,,As wy der neat oan dogge, steane de barms takom maitiid wer grôtfol.”

Hoogland zegde toe opnieuw met de bermbeheerders in gesprek te gaan over bestrijding van het Jacobskruiskruid, al vond ‘ie dat eigenlijk overbodig. ,,Ik háw al mei harren yn petear west, mar as jim dat wolle, sil ik dat jitris dwaan.”

Nieuws

menu