Staten van Fryslân willen snel duidelijkheid over funderingsschade woningen in veenweide

Liefst al dit jaar, maar uiterlijk volgend jaar moet duidelijk worden hoe bewoners in het veenweidegebied financieel geholpen kunnen worden met het herstellen van funderingsschade. Gedeputeerde Douwe Hoogland moet dan ook aangeven in hoeverre daar provinciaal geld voor nodig is. Dat hebben de Staten gisteren bepaald.

Polder Hegewarren, een van de kansrijke gebieden waar gewerkt wordt aan de veenweideaanpak.

Polder Hegewarren, een van de kansrijke gebieden waar gewerkt wordt aan de veenweideaanpak. Foto: Jilmer Postma

,,Het is niet uit te leggen dat de provincie het vuur uit de sloffen loopt – terecht – om geld te vinden voor boeren bij wie het waterpeil omhoog gaat, terwijl diezelfde provincie voor woningbezitters met schade vrij passief is geweest”, vond PvdA-Statenlid Hetty Janssen. Juridisch zou de provincie niet voor schade aansprakelijk zijn, ,,maar wij voelen wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit probleem te helpen oplossen.”

Nieuws

menu