GrienLinks, PvdD, SP en D66 maken zich zorgen over gif in grutto’s: 'Als we de oorzaken niet weten, is het huidige weidevogelbeheer mogelijk dweilen met de kraan open'

Een grutto met jong.

Een grutto met jong. Foto: Marcel van Kammen

De Statenfracties van GrienLinks, PvdD, SP en D66 maken zich ernstig zorgen over de hoeveelheden gif die worden aangetroffen in grutto’s. Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma kwam vorige week met nieuws hierover.

Piersma onderzocht de leverinhoud van elf volwassen grutto’s. In hun levers zijn in totaal 49 verschillende landbouwgiffen, zoals glyfosaat aangetroffen. Daarnaast zijn medicijnresten, producten van persoonlijke verzorging en industriële chemicaliën gevonden.