Dit artikel is vandaag gratis

Statenfracties in Fryslân willen dat de provincie helpt het pesticidengebruik sterk te verminderen, het liefst naar nul in 2030

Klaprozenveld. Foto: ANP

Zeven partijen in Provinciale Staten willen dat de provincie meer doet om het gebruik van pesticiden in Fryslân terug te dringen. Al komend jaar zou de provincie zelf, of op provinciale (pacht)grond, geen bestrijdingsmiddelen meer gebruiken als het aan de zeven fracties ligt.

Ook moet er meer aandacht komen voor voorlichting. In 2030 moeten de pesticiden ook door alle andere Friese gebruikers zoveel mogelijk zijn afgebouwd. De provincie moet dat op allerlei manieren stimuleren, bijvoorbeeld door hulp te bieden bij de omslag naar biologisch boeren en telen.

‘Het gebruik van pesticiden door overheden, bedrijven, consumenten en de land- en tuinbouw is nog altijd aanzienlijk, terwijl de schadelijke effecten groot zijn. De biodiversiteit holt achteruit, evenals de insectenpopulatie, en de kwaliteit van water en bodem en daarin levende organismen worden aangetast’, schrijven GrienLinks, SP, PvdA, FNP, D66, PvdD en 50PLUS in een voorstel dat ze indienen in Provinciale Staten.

Ze willen dat het college het goede voorbeeld geeft. Ook bestrijdingsmiddelen die wettelijk zijn toegestaan, maar waarvan duidelijk is geworden dat ze na jarenlang gebruik erg schadelijk zijn, moeten zoveel mogelijk verdwijnen.

De partijen, die geen meerderheid hebben, willen aansluiten bij het provinciaal bestuursakkoord voor meer biodiversiteit en de rijksambities voor een kringlooplandbouw.

Nieuws

menu