Statenfracties zijn verbaasd dat provincie niet weet hoeveel bedrijven lozen op de Waddenzee. Ze vragen om helderheid, en ingrijpen

De fracties van GrienLinks, Partij voor de Dieren, SP, D66 en FNP zijn verbaasd dat het college van Gedeputeerde Staten (GS) niet weet hoeveel bedrijven er afvalwater lozen op de Waddenzee. Eerder gaf het college aan dat alleen de RWZI (waterzuiveringsinstallatie) in Harlingen loosde. Nu blijkt dat het er veel meer zijn.

De haven van Harlingen van waaruit diverse bedrijven lozen op de Waddenzee.

De haven van Harlingen van waaruit diverse bedrijven lozen op de Waddenzee. Foto: Shutterstock

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat maakte vorige week bekend dat er in totaal zestig bedrijven afvalwater op de Waddenzee lozen. In Fryslân gaat het onder meer om zoutwinningsbedrijf Frisia, visverwerkingsbedrijf Lenger Seafoods, scheepswerf Volharding en zanden grindbedrijf Spaansen. Die zitten alle vier in Harlingen.