Oude zoutputten zorgen soms decennia na zoutwinning nog voor onverwachte bodemdaling. Friese Statenleden zijn bezorgd dat dit ook in Waadhoeke kan gebeuren

Bodemdaling boven zoutcavernes kan nog vele tientallen jaren na winning optreden. Daar wordt pas sinds kort goed over nagedacht, erkent toezichthouder SodM. Friese Statenleden zijn er niet gerust op.

Zoutwinning door het Harlinger bedrijf Frisia Zout.

Zoutwinning door het Harlinger bedrijf Frisia Zout. Foto: FD

Zo’n 30 tot 34 centimeter is de bodem tussen Wijnaldum en Sexbierum gedaald door de vroegere zoutwinning in het wingebied Barradeel. Dat is op zich al fors, vond ook Mathijs Schouten van het Staatstoezicht op de Mijnen woensdag bij een expertbijeenkomst over mijnbouw. Statenleden toonden zich echter bezorgd dat zich in de toekomst nog onvoorziene effecten voordoen.

Nieuws

menu