Steenmarter blijft plaag voor weidevogels in De Veenhoop: 'Van de 37 nesten die we zagen, zijn er twintig leeggeroofd'

Ten westen van het Polderhoofdkanaal bij De Veenhoop mag de steenmarter bestreden worden ten gunste van de weidevogels. Ten noordoosten van het kanaal geldt de uitzonderingsregel niet. Dit leidt tot frustratie van de boeren en beheerders van de Noardlike Fryske Wâlden. De zaak lag dinsdag voor aan de bezwarencommissie van de provincie.

Beheerders markeren weidevogelnesten bij Oentsjerk.

Beheerders markeren weidevogelnesten bij Oentsjerk. Foto: ANP

De proef met het vangen en doden van steenmarters wordt in acht weidevogelgebieden in Fryslân uitgevoerd. De ontheffing is toegekend in onder andere de Soarremoarrepolder, Zwagermieden, Workumerwaard & Workumerommelanden, Fjûrlannen en Skrok & Skrins en dus in het westelijke deel van De Veenhoop. De Noardlike Fryske Wâlden zou graag zien dat de ontheffing voor het hele mozaïekgebied bij De Veenhoop geldt. Een verzoek hiertoe werd door de provincie echter geweigerd.

Camera’s

Nieuws

menu