Steenmarter blijft plaag voor weidevogels in De Veenhoop: 'Van de 37 nesten die we zagen, zijn er twintig leeggeroofd'

Ten westen van het Polderhoofdkanaal bij De Veenhoop mag de steenmarter bestreden worden ten gunste van de weidevogels. Ten noordoosten van het kanaal geldt de uitzonderingsregel niet. Dit leidt tot frustratie van de boeren en beheerders van de Noardlike Fryske Wâlden. De zaak lag dinsdag voor aan de bezwarencommissie van de provincie.

Beheerders markeren weidevogelnesten bij Oentsjerk.

Beheerders markeren weidevogelnesten bij Oentsjerk. Foto: ANP

De proef met het vangen en doden van steenmarters wordt in acht weidevogelgebieden in Fryslân uitgevoerd. De ontheffing is toegekend in onder andere de Soarremoarrepolder, Zwagermieden, Workumerwaard & Workumerommelanden, Fjûrlannen en Skrok & Skrins en dus in het westelijke deel van De Veenhoop. De Noardlike Fryske Wâlden zou graag zien dat de ontheffing voor het hele mozaïekgebied bij De Veenhoop geldt. Een verzoek hiertoe werd door de provincie echter geweigerd.

Camera’s

Dat leidt ertoe dat er in het gebied nog steeds veel weidevogelnesten worden leeggeroofd. De steenmarter is samen met de vos de predator die het vaakst nesten van weidevogels leegrooft. Beheerdersregisseur Bauke van der Pol plaatste camera’s in het gebied en is niet blij met de resultaten. ,,Van de 37 nesten die we daar in totaal zagen, zijn er twintig leeggeroofd, voornamelijk door steenmarters.”

Drie boeren helpen in het gebied al mee met het weidevogelbeheer. Nog eens drie boeren overwegen dit. ,,Voor mijn gevoel staan we op een kantelpunt”, zegt Van der Pol. ,,Als de resultaten zo slecht blijven omdat de steenmarter in een deel van het gebied zijn gang kan gaan, heeft het geen zin om verder te gaan. Mogen we de steenmarter echter ook in het noordoosten van het gebied schieten, dan boeken we resultaat en krijgen we ook de laatste boeren mee.”

Beschermde soort

Over het afvangen van de steenmarter mag echter niet te licht gedacht worden, vinden ze bij de provincie. ,,De steenmarter is een beschermde diersoort”, zegt Aline Jansen, jurist natuurbescherming bij de provincie Fryslân. Zij benadrukte dat het vooralsnog om een proef gaat waarvan niet duidelijk is of die volgend jaar wordt voortgezet. ,,Eerst moet er een evaluatie komen van wat de aanpak voor de weidevogels heeft opgeleverd. Dit leidt misschien tot een verlenging van nog een jaar, misschien ook wel niet. Daar kan ik nu nog niks over zeggen.”

Ze sluit niet uit dat de NFW wel kans op ontheffing in het gebied had gekregen, als het noordoostelijke deel als aparte aanvraag was ingediend voor de proef. ,,En als goed onderbouwd is waarom een ontheffing voor dit gebied wel noodzakelijk is.”

Het argument dat de NFW het gebied als geheel ziet, gaat er bij de provincie niet in. Het Polderhoofdkanaal dat dwars door het gebied loopt, is volgens Jansen nu eenmaal een natuurlijke scheidslijn tussen beide gebieden. ,,Ook al heeft de weidevogel daar geen boodschap aan, de steenmarter komt het kanaal niet zomaar over. En daar geldt de ontheffing uiteindelijk voor”, zegt Jansen.

Beslisdiagram

Om te bepalen of een gebied in aanmerking komt voor een ontheffing om steenmarters af te mogen vangen, hanteert de provincie een beslisdiagram met een aantal voorwaarden. Dit is geen doorslaggevend instrument om een ontheffing toe te kennen, maar wel een hulpmiddel. De huidige aanvraag voldeed volgens de provincie aan slechts drie van de zes voorwaarden.

De bezwaarcommissie brengt binnen enkele weken een advies uit.