Stekjes maken hebberig, merken Fuchsiavrienden Kees en Grietje uit Oudehorne: 'Dan ûntdekst dy soart, en dy en dan wer fan dy kleur' | Onze club

Voor Kees en Grietje Kuiper begon de fuchsialiefhebberij met een paar stekjes, maar nu staan er 350 soorten in hun tuin en zijn ze actief voor de kring van Fuchsiavrienden. De leden wisselen stekjes en tips uit. ,,It is in sosjaal klupke.”

Kees en Grietje Kuiper van de Kring van Fuchsiavrienden in hun tuin in Oudehorne met de soort autumnale.

Kees en Grietje Kuiper van de Kring van Fuchsiavrienden in hun tuin in Oudehorne met de soort autumnale. Foto: Rens Hooyenga

De achtertuin van Kees (76) en Grietje Kuiper (58), net buiten Oudehorne, ziet eruit als een klein paradijs met een zee aan groen en bloemen. De fuchsia heeft er een prominente plek. Een slingerpad leidt bezoekers langs 350 verschillende soorten: fuchsia’s op stam, in bonte kleurcombinaties, fuchsia’s in hangmanden of (alleen de winterharde exemplaren) in de grond.

En dat is nog maar een fractie van het totaal aantal fuchsiavarianten in de wereld. ,,Der binne mear as 10.000 soarten”, zegt Grietje.

Beltsjeblom

De twee zijn lid van de Friese afdeling van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. Die afdeling heeft een kleine honderd leden, die allen de liefhebberij voor deze struiksoort delen.

Ze wisselen tips uit om de planten op hun mooist te houden, delen stekjes, bezoeken lezingen en - in juli en augustus als de fuchsia’s bloeien - elkaars tuinen. Via de Beltsjeblom , het Friese verenigingsblad, wordt nieuws over activiteiten gedeeld.

Deze zomer worden de Open Fuchsiatuin-dagen weer gehouden, waar Kees en Grietje zich op voorbereiden. Op 24 en 25 juli gaan zij open. Hier en daar moet nog wat groen worden gesnoeid, merkt Kees op tijdens een wandeling door de tuin, en alle fuchsia’s moeten voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar soortkaartje. ,,Hjir mist der noch ien”, wijst Grietje, die penningmeester is van de Friese afdeling, op een mand.

In de knop

De meeste fuchsia’s zitten op het moment van interview, eind juni, nog in de knop. Kees: ,,De natuer is trije wiken letter, dat it spant derom oft de blommen op tiid binne.’’

Veel soorten in de tuin hebben lieflijke, exotische namen, of zijn vernoemd naar de tuinvereniging die de soort kruiste, zoals de variant Gartenbau Verein Eupen. Zelf houden Grietje en Kees zich niet bezig met het kruisen van nieuwe soorten, maar binnen de Fuchsiavrienden is wel een werkgroep die dat doet.

Hebberig

De fuchsialiefhebberij van het echtpaar begon zo’n dertig jaar geleden bij Kees, die ook het grote tuinonderhoud en het stekken doet. Toen hij voor werk eens in een café in Oldeholtpade moest zijn, zag hij daar een fuchsia staan, meegebracht door een andere cafébezoeker. Altijd al een tuinliefhebber, viel het hem op hoe mooi de plant is. Later kreeg hij een paar stekjes en toen ging het los. ,,En dan ûntdekst dy soart, en dy, en dan krigest der in stekje fan. En dan wer fan die kleur.”

Grietje: ,,Dêr wurdst habberich fan.’’ Ook zijn echtgenote geniet van fuchsia’s. Ze wijst op de vorm van de bloem. ,,Krekt in dûnsereske mei in tutu.” Voor Kees is de soort Celia Smedley favoriet, vanwege de intense rode kleur.

Eerst hadden de fuchsia’s een klein hoekje in de voortuin, inmiddels zijn ze overal. ,,Yn Egypte hast de piramide fan Cheops, yn Nederlân de piramide van Austerlitz en hjir hawwe wy de piramide van Kees Kuiper”, wijst de tuinier op een aangelegde stellage met rijen fuchsia’s.

Geen plek voor meer fuchsia’s

De verzamellimiet is wel bereikt en dat heeft te maken met de grootte van de verwarmde serre, waar de kuipplanten van najaar tot IJsheiligen overwinteren. Kees: ,,Dan stiet de romte hielendal fol. Der is gjin plak mear foar mear.”

De fuchsia is verder niet veeleisend, zegt de Oudehorner. Twee keer per jaar snoeien, een plek in de halfschaduw, wat mest en speciale potgrond, zijn de belangrijkste zaken. In zo’n grote tuin met veel kuipplanten zit het meeste werk in watergeven. In een droge zomer zijn ze daar een paar uur per dag, soms twee keer, mee bezig. Vijfhonderd liter water uit de tuinbron sjouwen ze dan rond.

De Friese Fuchsiavrienden vergaderen normaal vijf tot zes keer per jaar. Grietje is met haar 58 jaar een van de jongere leden. De gemiddelde leeftijd is zeventig.

Floralia

In september is de Floralia, waar leden het in het voorjaar meegekregen en opgekweekte stekje presenteren. De winnaar kun je vaak al van tevoren aanwijzen, zegt Kees. Hij heeft zelf behoorlijk groene vingers. ,,Mar der binne oaren dy’t it noch mear yn ‘e fingers hawwe.”

Het gaat er gemoedelijk aan toe en de leden helpen elkaar, vertellen ze. Grietje: ,,It is hiel noflik folk. Wat ús bynt is de beltsjeblom en de kontakten. Op de iepen tunen moetest inoar. Wy diele stekjes en tips, bygelyks oer wat te dwaan tsjin wite luzen of hokker grûn it bêst is.”

Kees: ,,It is in sosjaal klupke.”

Verenigingen zijn er in alle soorten en maten. Het Friesch Dagblad bezoekt er deze zomer een aantal in de provincie