Stelkomplaten zijn de oplossing voor gevaarlijke verkeerssituaties bij modder op de weg | Opinie

Modder op de weg is in het oogstseizoen van de boeren aan de orde van de dag. Dat kan gevaarlijk zijn. De gemeente Waadhoeke heeft nu gezorgd voor een duurzame oplossing, die ook helpt bij het makkelijker passeren op smalle wegen.

De dammen in de Bildtdyk te Berltsum zijn verhard met betonnen stelkomplaten

De dammen in de Bildtdyk te Berltsum zijn verhard met betonnen stelkomplaten

De gemeente Waadhoeke is een plattelandsgemeente bij uitstek. Veel erftoegangswegen zijn er drie meter breed. Als tegenliggers elkaar willen passeren is er vrijwel geen ruimte. In de natte herfst- en winterperiodes geeft dit al decennialang problemen, mede omdat de (landbouw-)voertuigen steeds breder worden. Gelukkig er nu een structurele en duurzame oplossing die ook navolging verdient in andere gemeenten.

Nieuws

menu