Stella van Gent bijt van zich af in zaak Empatec. 'Makkelijk om mij als zondebok neer te zetten'

Voormalig wethouder Stella van Gent, inmiddels hoogste ambtenaar in Harlingen, vindt het onterecht dat in het rapport van de raadsenquête Empatec gesuggereerd wordt dat ze gelogen heeft.

Stella van Gent tijdens haar verhoor door de enquêtecommissie Empatec.

Stella van Gent tijdens haar verhoor door de enquêtecommissie Empatec. Foto: Niels de Vries

De enquêtecommissie Empatec van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân schrijft in haar eindrapport dat ze geen onderbouwing heeft kunnen vinden voor een aantal uitspraken die voormalig wethouder Stella van Gent deed tijdens haar verhoor.

Nieuws

menu