Het Stellingwerfs is zichtbaar op school, maar niet in de politiek en de media

Het Stellingwerfs heeft zich vergeleken met andere regionale talen goed geworteld in het lokale onderwijs. Maar in de media en het lokale en regionale bestuur mag de taal zichtbaarder zijn. Dit waren de conclusies tijdens een bezoek van de Raad van Europa aan de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop donderdag.

Henk Bloemhoff (rechts) van de Stellingwarver Schrieversronte heet René de Groot, Nederlands lid van de expertcommissie, welkom. Tussen hen in staan secretaris Maxime Huot en voorzitter Lusine Kharatyan van de commissie.

Henk Bloemhoff (rechts) van de Stellingwarver Schrieversronte heet René de Groot, Nederlands lid van de expertcommissie, welkom. Tussen hen in staan secretaris Maxime Huot en voorzitter Lusine Kharatyan van de commissie. Foto: Lenus van der Broek

De Raad voor Europa is deze dagen in Nederland om te luisteren hoe het gaat met het gebruik en de zichtbaarheid van een aantal erkende regionale talen. Een expertcommissie heeft naast het Fries en het Limburgs ook het Nedersaksisch als minderheidstaal erkend. Het Stellingwerfs is een van de Nedersaksische minderheidstalen.