Stemmen in Paesens-Moddergat, het noordelijkste stembureau van (het vaste land van) Fryslân. Elke stem telt, dus het is prachtig om in eigen dorp te kunnen stemmen.

Op meer dan veertig stembureaus kunnen kiesgerechtigden in de gemeente Noardeast-Fryslân terecht. Maar het noordelijkste stemlokaal – aan de vaste wal - is Paesens-Moddergat.

Het stembureau in Paesens-Moddergat.

Het stembureau in Paesens-Moddergat. Foto: Lodewijk Born

Aan de Seewei 40 is het stembureau ingericht in Lokaal De Wynroas, gebouwd in 1992 met en door vrijwilligers. Net als in Wierum - dat ook aan de Waddenkust een stembureau heeft - kan er hier gestemd worden in het dorpshuis, achter de plaatselijke kerk.

Nieuws

menu