Is stemmen voor het waterschap zinloos? Nee. Er is heel wat te kiezen en het gaat over jouw omgeving: 'Water is sexy'

Het werk van Wetterskip Fryslân lijkt neutraal: als we maar droge voeten houden en voldoende zoet water tot onze beschikking hebben. Maar waterschapswerk is langetermijnwerk. Er is straks wel degelijk wat te kiezen, zeggen de dijkgraaf en de secretaris-directeur. Want hoe gaan we de klimaatverandering te lijf?

Dijkgraaf Luzette Kroon en secretaris-directeur Oeds Bijlsma van Wetterskip Fryslân.

Dijkgraaf Luzette Kroon en secretaris-directeur Oeds Bijlsma van Wetterskip Fryslân. Foto: Marchje Andringa

Waterbeheer lijkt zo vanzelfsprekend. Als er wateroverlast is gaan de gemalen aan, en zo nodig wordt het Woudagemaal aangezwengeld om overtollig regenwater Fryslân uit te pompen. Bij hoog water is er een dijkenstelsel dat onze voeten droog houdt. Bij extreme droogte wordt water uit het IJsselmeer ingelaten en op de Friese meren, kanalen en vaarten is het veilig recreëren.