Bewoners in de Groote Veenpolder hebben soms geen geld of geen hoop meer om funderingsschade op te lossen. Een begeleider gaat hen helpen

Een scheur in een muur als gevolg van paalrot in een woonboerderij in Spanga.

Een scheur in een muur als gevolg van paalrot in een woonboerderij in Spanga. Foto: Wybe Fraanje

Voor de dertien urgente schadegevallen in de Groote Veenpolder is een procesbegeleider aangesteld. Die gaat woningeigenaren helpen bij het zorgen voor oplossingen bij funderingsschade.

In de Groote Veenpolder in Weststellingwerf is de funderingsschade van dertien woningen zo urgent dat binnen vijf jaar ingrijpen nodig is. Eigenaren hebben soms financiële of ook mentale moeilijkheden om zelf een oplossing te vinden voor herstel.