Stijging van het aantal koeien en geiten in Fryslân, minder koeien in Nederland

Het aantal geiten in Fryslân is het afgelopen jaar fors toegenomen. Ook het aantal runderen nam in Fryslân toe, in tegenstelling tot de landelijke, dalende trend. Dat blijkt uit een voorlopig CBS-rapport dat woensdag is gepubliceerd.

De rundveestapel is in Fryslân licht toegenomen.

De rundveestapel is in Fryslân licht toegenomen. Foto: Martin Mooij Fotopersburo Alkmaa

In Nederland nam het aantal runderen dit jaar af met 0,4 procent. In Fryslân steeg dat aantal juist licht, namelijk met 0,5 procent. Vooral het jongvee voor de melkveehouderij nam toe. Landelijk ligt die stijging op 3,4 procent en in Fryslân op 4,6 procent. Het is het tweede jaar op rij dat het aantal melkjongvee weer toeneemt in de provincie. In 2019 had Fryslân bijna 166.000 stuks melkjongvee, in 2020 waren dat er bijna 171.500 en in 2021 ligt dat aantal op ruim 179.000.

Nieuws

menu