Nieuw onderzoek wijst uit: Nederlandse natuur lijdt nog meer onder stikstof dan gedacht, de regels moeten mogelijk nog strenger

Het stikstofgevoelige Aekingerzand, onderdeel van Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. De donkere plekken zijn mos, een gevolg van stikstofdepositie, dat tot vergrassing en uiteindelijk verbossing leidt.

Het stikstofgevoelige Aekingerzand, onderdeel van Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold. De donkere plekken zijn mos, een gevolg van stikstofdepositie, dat tot vergrassing en uiteindelijk verbossing leidt. Foto: Wybe Fraanje

Nederland moet de stikstofdoelen opnieuw tegen het licht houden. Er liggen nieuwe wetenschappelijke bevindingen die direct van invloed kunnen zijn op het beleid, bevestigt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit na berichtgeving van de NOS. Deskundigen zeggen tegen de omroep dat het rapport waarschijnlijk betekent dat de regels waarschijnlijk strenger moeten.

De wetenschappers hebben gekeken hoe natuur beïnvloed wordt door de uitstoot van stikstof. De bevindingen worden gebruikt om vast te stellen hoeveel stikstof uitgestoten kan worden zonder te grote schade aan beschermde natuur. Bepaalde soorten natuur blijken gevoeliger voor stikstof dan gedacht.