Stikstofreductie op een biologisch bedrijf, hoe dan? Melkveehouders Jan-Eel en Rinske in Wyns moeten 12 procent minder uitstoten, maar zouden niet weten hoe

Voor Jan-Eel en Rinske Meindertsma in Wyns hebben de vorige week gepresenteerde plannen om de stikstofuitstoot door de landbouw te verminderen niet tot slapeloze nachten geleid. ,,Wij boeren al zo extensief mogelijk met zo weinig mogelijk emissie, als deze vorm van landbouw al niet meer kan, dan kan er ook nergens meer geboerd worden.”

Rinske en Jan-Eel Meindertsma tussen hun vee in Wyns.

Rinske en Jan-Eel Meindertsma tussen hun vee in Wyns. Foto: Marchje Andringa

Met hun bedrijf Amerijke hebben ze 125 melkkoeien en ongeveer 135 hectare grasland net buiten Wyns. Jan-Eel en Rinske Meindertsma werken intussen al twaalf jaar op deze plek nadat ze eerder in Raard het ouderlijk bedrijf hadden overgenomen. Koeien lopen in de zomerperiode zoveel mogelijk buiten en op het biologische bedrijf worden ook vlees en melk van de eigen dieren verkocht.

Nieuws

menu