Stikstofregels ingezet tegen gasboring Ternaard

De Waddenvereniging wil de stikstofregelgeving gebruiken om gaswinning bij Ternaard tegen te gaan. ,,We zullen de handhaving daarvan zeker aanvoeren in onze zienswijze als de vergunningverlening dit najaar voor de gaswinning bij Ternaard loopt”, meldt Esmé Gerbens van de Waddenvereniging.

De gaswinlocatie bij Ternaard.

De gaswinlocatie bij Ternaard. Foto: Marchje Andringa

Tot voor kort konden allerlei activiteiten in Nederland in de omgeving van Natura 2000-gebieden waarbij veel stikstof wordt uitgestoten, doorgaan zolang er maar werd aangegeven hoe die stikstofuitstoot zou worden gecompenseerd. Dit zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) blijkt in de praktijk niet te voldoen aan Europese regelgeving en is daarom in mei door de Raad van State naar de prullenmand verwezen.

Waddenzee

Nieuws

Meest gelezen

menu