De stikstofuitstoot van de veehouderij is afgenomen door minder vee. Welke rol speelde het weer daarin? En wat betekent het voor de stikstofplannen voor de boeren?

Nederlandse veehouders hebben in 2022 opnieuw minder stikstof uitgestoten dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zat hun uitstoot zelfs bijna 5 procent onder het nieuwe stikstofplafond dat de Europese Commissie heeft vastgesteld voor de Nederlandse veestapel.

Een boer rijdt mest uit. De stikstofuitstoot was vorig jaar gedaald.

Een boer rijdt mest uit. De stikstofuitstoot was vorig jaar gedaald. Foto: ANP

CBS-deskundige Cor Pierik spreekt van ,,goed nieuws”, maar hij wijst er ook op dat de limiet van Brussel de komende jaren verder omlaag zal gaan. ,,Dit zegt ook niets over de uitstoot rond Natura 2000-gebieden.”