Storm Corrie trok zonder veel schade aan te richten over Fryslân, maar op de Waddenkust spoelen wel meer dode vogels aan dan normaal

Waar er in Zeeland en delen van Zuid-Holland dijkbewaking aan te pas moest komen, viel de overlast door de storm Corrie in Fryslân maandag relatief mee. Alleen op de Waddenkust waren de gevolgen met veel aangespoelde dode vogels duidelijk te zien.

Hoog water bij Harlingen.

Hoog water bij Harlingen. Foto: Catrinus van der Veen

Woordvoerder Hanneke Nieuwenhuis sprak maandag namens Wetterskip Fryslân van een ,,beheersbare situatie”. Nergens bereikten de waterstanden langs de Friese kust een hoger peil dan de verwachte 2.50 meter, die ‘s avonds rond half negen nogmaals werd aangetikt. ,,En dus hoefden we geen bewaking naar de dijken te sturen.”

Nieuws

menu