Dit artikel is vandaag gratis

Strak gemaaid gras maakt plaats voor bloemen en bomen. Provinciaal steunpunt in Donkerbroek wordt als eerste biodivers ingericht

Een impressiebeeld van hoe de locatie Donkerbroek er over enkele jaren kan uitzien. Foto: Provincie Fryslân

De strakke kort gemaaide gazonnen rond het provinciale steunpunt Donkerbroek gaan veranderen in bloemenweides met een bijenwand en poelen waar kikkers en andere amfibieën van houden. Ook komen er fruitbomen. In totaal wordt 1600 vierkante meter rondom de locaties biodivers ingericht.

De aanpak van het steunpunt gebeurt in het kader van het provinciale Herstelprogramma Biodiversiteit. De bestaande sloot aan de zuidoostkant van het terrein wordt verbreed met een natuurlijke, flauwe oever. Zo kunnen zich daar oeverkruiden en riet ontwikkelen, waar amfibieën en libellen op af komen en zich in kunnen voortplanten.

De locatie in Donkerbroek is niet alleen een voorbeeldlocatie voor andere steunpunten, maar ook voor andere organisaties die in industrieel gebied met een biodiverse inrichting aan de slag willen.

Industrieterreinen

Fryslân telt zo’n twaalf ‘steunpuntlocaties’ die vooral op industrieterreinen liggen. Het is een opslaglocatie voor onder andere zand en zout, voertuigen en machines. Uit deze locaties zijn er vijf gekozen om de biodiversiteit te vergroten. Donkerbroek is de eerste waar met het werk is begonnen. Gedeputeerden Douwe Hoogland en Avine Fokkens namen vrijdag een kijkje bij het werk op die locatie.

Nieuws

menu